Prikazivanje knjige: Depleted uranium induced Petkau effect: challenges for the future / Svetlana Žunić, Ljubiša Rakić

Prikazivanje knjige: Depleted uranium induced Petkau effect: challenges for the future / Svetlana Zunic, Ljubisa Rakic

Београд, уторак, 6. јун 2017. у 13 часова
Свечана сала САНУ
Кнеза Михаила 35

Говоре

академик Љубиша Ракић
проф. др Светлана Жунић
проф. др Ђуро Коруга
др Драгана Ђорђевић

preuzmite pozivnicu >>

Go to top