PET u Srbiji

Pozitronska emisiona tomografija (PET) predstavlja jedan od simbola savremene molekularne medicine i ima strateški značaj za domaće zdravstvo i medicinsku nauku. Reč je o vrhunskoj tehnici koja pruža izuzetne mogućnosti za dijagnostiku najtežih i najčešćih bolesti (onkološke, neurološke, kardiološke, specifične infekcije/inflamacije), kao i za klinička i fundamentalna biomedicinska istraživanja in vivo.

Ideja o osnivanju PET centra u Kliničkom centru Srbije (KCS) potiče od pre gotovo pola veka (V. Bošnjaković), a koncept uvođenja PET-a u domaće zdravstvo (V. Obradović) je usvojen od strane Udruženja za nuklearnu medicinu još 1998. godine. Krajem 2005. godine Ministarstvo zdravlja je imenovalo posebnu radnu grupu za PET, sastavljenu od eminentnih stručnjaka iz oblasti u kojima se primenjuje ova tehnika, uključujući pet članova SANU, koja je na osnovu pomenutog koncepta utvrdila predlog da se u KCS formira bazična klinička, razvojna, edukativna i istraživačka PET ustanova u zemlji. Koncept uvođenja PET-a je 2006. godine podržan i od strane tadašnjeg Međuodeljenjskog odbora SANU za visokotehnološka medicinska slikanja. Insitut za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici je prva ustanova u zemlji u kojoj je uvedena PET dijagnostika (2008. godine). U KCS je po svetskim standardima izgrađen i opremljen namenski objekat za PET dijagnostiku koji je, zbog svojih uloga i značaja za domaće zdravstvo, pušten u funkciju pod nazivom „Nacionalni PET centar“ (2009. godine), a zvanično sistematizovan kao jedno od odeljenja Centra za nuklearnu medicinu KCS. 

U vezi sa potrebom realizovanja domaće proizvodnje radiofarmaka za PET, imenovana je nova radna grupa Ministarstva zdravlja (2012. godine), takođe sastavljena od eminentnih stručnjaka iz oblasti u kojima se primenjuje PET, kao i predstavnika SANU, SLD i Zdravstvenog saveta Srbije. Grupa je utvrdila predlog da se ciklotron sa pratećom laboratorijskom opremom za proizvodnju pomenutih radiofarmaka realizuje u KCS, u blizini „Nacionalnog PET centra“. Podršku toj odluci pružili su i visoki zvaničnici Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Evropskog udruženja nuklearne medicine (EANM), kao i ekspertski tim Ministarstva zdravlja Italije.

Ceo tekst >>

 

Centar za nuklearnu medicinu i pozitronsku emisionu tomografiju KCS

Centar za nuklearnu medicinu i pozitronsku emisionu tomografiju KCS

Regionalni PET centar u Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Regionalni PET centar u Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Go to top