O nama

Nacionalni PET Centar Beograd
PET Centar Sremska Kamenica

Udruženje nuklearne medicine Srbije

Udruženje je osnovano 2008. godine sa ciljem unapređivanja struke, naučnoistraživačke delatnosti i edukacije u oblasti nuklearne medicine, unapređivanja zdravlјa lјudi i očuvanje životne sredine, ostvarivanje saradnje sa srodnim udruženjima, sekcijama, naučnim institucijama,
kao i druge profesionalne aktivnosti usmerene na unapređenje struke.

 

Upravni odbor udruženja

 • Prof Dr sc Jasna Mihailović, CNM S.Kamenica, Predsednica
 • Doc. dr sc Radmila Žeravica, CNM KC Vojvodine, Novi Sad
 • Ass. dr sc Dragan Pucar,  INM VMA
 • Prof. dr sc Vera Artiko, CNM KCS
 • Prof. dr sc Milovan Matović, CNM Kragujevac
 • Prof. dr sc Marina Vlajković, CNM Niš
 • Dr sc Sanja Vranješ Đurić, naučni savetnik, INN Vinča
 • Mr sci Snežana Golubović, INEP
 • Dr Aleksandar Simić, SB Čigota

Nadzorni odbor udruženja

 • Prof. dr Boris Ajdinović
 • Dr Nebojša Kozarević
 • Prof. dr Milena Rajić 

Scroll to top