Kongres nuklearne medicine Srbije 2016 sa međunarodnim učešćem

Kongres nuklearne medicine Srbije 2016 sa međunarodnim učešćem
NUKLEARNA MEDICINA: OD FUNKCIJE DO MOLEKULARNOG IMIDŽINGA I TERAPIJE

Hotel ZIRA, Beograd, 29.09. - 01.10.2016.

Posetite web prezentaciju kongresa

Preuzmite program kongresa

3rd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation

Treći srpski simpozijum o hibridnom imidžingu i molekularnoj terapiji sa međunarodnim učešćem „3rd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation” biće održan u Novom Sadu  14 i 15 aprila 2016. godine.

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja nuklearne medicine-EANM, a organizatori  su Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  i Udruženje nuklearne medicine Srbije.
Predsednica Organizacionog odbora je Prof dr Jasna Mihailović.

Redovna Skupština Udruženja nuklearne medicine Srbije

Redovna Skupština Udruženja nuklearne medicine Srbije održaće se u petak, 13.11.2014. godine u Beogradu, na Vojnomedicinskoj Akademiji u sali Naučnonastavnog Veća u 13 časova.

Dnevni red

1. Izveštaj  Predsednika  Udruženja nuklearne medicine Srbije za period novembar 2014-oktobar 2015.godine

2. Pravilnik o dodeli nagrade Udruženja nuklearne medicine Srbije „Akademik Vladimir Bošnjaković“.

3. Informacija o rastu cena 99Mo/99mTc generatora

4. Najava Kongresa nuklearne medicine Srbije 2016.godine

5. Razno

 

Radovi nominovani za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2014. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2014. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2014.godinu održaće se u petak, 13.11.2015. u 13 časova na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. 

Takmičenju za nagradu je akreditovano kao Kurs prve kategorije (Odluka broj 153-02-416/2015-01 evidencioni broj odluke A-1-197/15) sa 11 bodova za autore radova i 6 bodova za slušaoce. Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Ove godine, po azbučnom redu, učestvuju sledeći prvi autori radova:

Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS "Milovan Antić" 2014

 

Drage koleginice  i kolege,

Obaveštavam vas da je otvoren Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS “Milovan Antić” za 2014. godinu.

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2013.godinu održaće se u petak, 7.11.2014. u 12 časova na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. 

Po prvi put je Udruženje nuklearne medicine Srbije akreditovalo izlaganje radova  koji učestvuju u takmičenju za nagradu kao Kurs prve kategorije (Odluka broj 153-02-535/2014-01, evidencioni broj odluke A-1-84/14) sa 11 bodova za autore radova i 6 bodova za slušaoce. 

Radovi nominovani za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2013. Godinu

Promocija Prof. Richarda Bauma u Visiting Profesora Medicinskog fakulteta

Promocija Prof. Richarda Bauma u Visiting Profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Stručni sastanak Udruženja nuklearne medicine Srbije održaće se 11.07.2014. godine u 11 časova u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

Drage koleginice i kolege,

2nd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation

Drugi srpski simpozijum o hibridnom imidžingu i molekularnoj terapiji sa međunarodnim učešćem „2nd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation” biće održan u Novom Sadu od 3. do 5. aprila 2014. godine.

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja nuklearne medicine-EANM, a organizatori su Onkološki institut Vojvodine u Sremskoj Kamenici, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  i Udruženje nuklearne medicine Srbije.

Predsednica Organizacionog odbora je Prof dr Jasna Mihailović.

Pages

Subscribe to Udruženje nuklearne medicine Srbije RSS