Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“ za 2018. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Ljubomir Stefanović“ za 2018. godinu održaće se  na VMA krajem godine, zajedno sa takmičenjem za nagradu “Milovan Antić”. Tačan datum će biti naknadno određen.

Otvaram konkurs za slanje publikacija, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren   od 1.aprila i traje 15 dana -  završava se 15.aprila uveče u 24,00h. Molim sve zainteresovane da pošalju kopiju publikacije u elektronskoj formi - PDF format, ili fotokopiju prve i poslednje strane gde se vidi ISBN i/ili DOI broj (ako neko nema finalni primerak u el. formi  i u tom slučaju original knjiga se mora dostaviti prilikom prezentacije i dodele nagrade.

Molim poslati dokumentaciju na mejl  jasnam61@gmail.com.

 

Predsednik Udruženja nuklearne medicine Srbije
Prof dr Jasna Mihailović

Go to top