Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ 2018. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2018. godinu održaće se  na VMA krajem godine. Tačan datum će biti naknadno određen, a sastanak će biti akreditovan od strane ZSS ukoliko se bude prijavio dovoljan broj učesnika.

Otvaram konkurs za slanje radova, po postojećim usvojenim propozicijama. Konkurs je otvoren   od 1.aprila i traje 15 dana -  završava se 15.aprila uveče u 24,00h.

Molim sve zainteresovane da pošalju radove (kopiju rada u papirnoj formi i/ili elektronskoj formi i sažetak rada, uz obaveznu kopiju prve stranice rada ili skeniranu originalnu publikaciju u časopisu) na mejl dr sci med Sanje Dugonjić, n.sar.  sanja.dugonjic14@gmail.com.

Predsednik Udruženja nuklearne medicine Srbije
Prof dr Jasna Mihailović

Go to top