Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2017. godinu

Udruženje nuklearne medicine Srbije svojim članovima dodeljuje godišnju nagradu “Milovan Antić” za najbolji originalni-naučni rad iz oblasti nuklearne medicine publikovan u inostranim časopisima u predhodnoj godini. 

Takmičenje za godišnju nagradu „Milovan Antić“ Udruženja nuklearne medicine Srbije, za 2017. godinu održaće se 27. 09. 2018. u hotelu Zira, u okviru Kongresa nuklearne medicine Srbije, Beograd, hotel Zira, 27-28. 09. 2018. Tačnu satnicu prezentacija radova možete videti na sajtu Kongresa.

Otvaram konkurs za slanje radova prema propozicijama Pravilnika o dodeli nagrade “Milovan Antić”.
Molim da zainteresovani dostave u elektronskoj formi: publikovani originalni u celini (pdf format), kratak apstrakt na srpskom jeziku sa 3 ključne reči i tri pitanja uz tačne odgovore za test CME i popunjen CV formular na mejl prof dr Jasne Mihailović: jasnam61@gmail.com

Svoje publikovane originalne radove u elektronskoj formi (pdf format) na mejl dr Sanje Dugonjić, naučnog saradnika: sanja.dugonjic14@gmail.com.

Konkurs je otvoren počev od 2.aprila do 2.maja do 24:00h. 

NAPOMENA: Samo članovi loji su platili članarinu za 2018. Godinu mogu konkurisati za nagradu!

Predsednik Udruženja nuklearne medicine Srbije
Prof dr sc med Jasna Mihailović

 

Go to top