Nagrada Akademik Vladimir Bošnjaković

Udruženje nuklearne medicine Srbije dodeljuje godišnju nagradu Akademik Vladimir Bošnjaković svojim članovima za vrhunske rezultate i doprinos u dugogodišnjem kontinuiranom radu u multidisciplinarnoj oblasti nuklearne medicine. Realizaciju konkursa za dodelu nagrade sprovodi žiri:

Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović (predsednik), Prof. dr Milovan Matović, Prof. dr Marina Vlajković, Prof. dr Boris Ajdinović, Ass dr sci med. Radmila Žeravica, Naučni savetnik dr Divna Đokić i Naučni savetnik dr LjiljanaVićović Pantić (članovi), a u skladu sa Pravilnikom UNMS o dodeli nagrade.

Akademik Vladimir Bošnjaković je rođen u Beogradu.Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1955. godine. U Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu je radio do 1966. godine kada prelazi na Medicinski fakultet u Laboratoriju za primenu radioaktivnih izotopa u medicini.Bavio se internom i nuklearnom medicinom. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1970. godine. Godine 1987. izabran je za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.Usavršavao se i bio na studijskim boravcima na Kalifornijskom Univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA), SAD, gde je bio i gostujući profesor 1970-1971. i 1976. godine.

Akademik  Bošnjaković je bio direktor Laboratorije za primenu radioaktivnih izotopa u medicini Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1982. do 1987. godine i osnivač i direktor Instituta za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije od 1987. do 1995. godine. Bio je prvi šef katedre za poslediplomsku nastavu iz nuklearne medicine (od 1980. do 1982. godine). Akademik Bošnjaković je bio jedan od svetskih promotera kardiovaskularne nuklearne medicine u smislu razvoja biofizičkih metodologija, novih radiofarmaka i dijagnostičkih procedura,  sa ključnim doprinosom u dijagnostici srčanih šantova i nove metode za dijagnostiku tromboza pomoću radioobeleženog anti-fibrin antitela.

Akademik Vladimir BosnjakovicInteresovao se za inovacije i tehnička unapredjenja detektorskih sistema u nuklearnoj medicini, kao i za konstrukciono fizičke aspekate razvoja novih univerzalnih vizualizacionih uredjaja za nuklearnu medicinu SPECT/PET skenere, za koje je dobio Američki patent 2001.godine (Bosnjakovic V.  Imaging detector for universal nuclear medicine imager. United States Patent No US 6 194 728, Feb 27, 2001)

Bio je član Udruženja nuklearne medicine SAD (SNM) od 1972. i član  Evropskog udruženja nuklearne medicine od 1976. Bio je član Osnivačke skupštine Svetske federacije za nuklearnu medicinu i biologiju (WFNMB) 1974. 

Izabran je za dopisnog člana SANU 1991., a redovni član- akademik postaje 2000. godine.  Bio je predsednik Saveta Galerije nauke i tehnike SANU, član Odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU. Takođe je bio član predsedništva Saveza pronalazača Srbije i Crne Gore. U dva mandata je bio predsednik Sekcije za nuklearnu medicine SLD.

Dobitnik je Zlatne medalja Društva za nuklearnu medicinu SAD; Oktobarske nagrada grada Beograda; Medalje sa plaketom Svetskog kongresa za nuklearnu medicinu i biologiju; Plakete sa zlatnom značkom Saveza pronalazaca Jugoslavije; Ordena rada sa zlatnim vencem.

Publikovao je preko 400 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima, monografijma i knjigama.

Akademik Vladimir Bošnjaković je. svojim naučnim radom, dostignućima i patentima ostavio dubok trag u srpskoj, evropskoj i svetskoj nuklearnoj medicini.Nagrada koja nosi njegovo ime ustanovljena je kao počasno priznanje članovima UNMS koji su dali poseban doprinos u oblasti nuklearne medicine u toku svog dugogodišnjeg rada u ovoj oblasti. 

 

Dobitnici

2016

Prof. dr Vladimir Obradović (BiografijaPredlog za nagradu

Go to top