Kongresi i sastanci

II Balkanski kongres nuklearne medicine i kongres nuklearne medicine Srbije
Hotel Zira, Beograd, 8-12. maj 2013.

Nacionalni kongres UNMS - 2010
Hotel Sumarice, 23-26.Jun, Kragujevac

07 – 10. 09. 2005 - Kongres UNMS 2005 - Zlatibor
Congress of Nuclear Medicine of Serbia and Montenegro with International participation

24-27.09.2003 - Kongres UNMS - Vrnjačka Banja
Congress of Nuclear Medicine Serbia and Montenegro with International participation

11-14.09.2002 Pirot/Zvonačka Banja
Kongres nuklearne medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem
Institut za nuklearnu medicinu-Vojno-medicinske akademije Beograd

4-6.10.2001 Sremska Kamenica
XXXI Jugoslovenski sastanak nuklearne medicine
Zavod za nuklearnu medicinu-Institut za onkologiju, Sremska Kamenica

21-23.09.2000 Kragujevac
VIII Kongres nuklearne medicine Jugoslavije
Odeljenje nuklearne-Medicinski centar “Dr Mihajlo Ilić” Kragujevac

9-12.09.1999 Zaječar/Borsko Jezero
XXX Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu
Služba za nuklearnu medicinu-Zdravstveni centar Zaječar

24-26.09.1998 Sokobanja
VII Kongres nuklearne medicine Jugoslavije
Centar za nuklearnu medicinu-Klinički centar, Niš

25-27.09.1997 Tara
XXIX Jugoslovenski sastanak nuklearne medicine
Institut za nuklearnu medicinu-Vojno medicinska akademija, Beograd

24-26.10.1996 Ćuprija
XXVIII Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu
Odsek za nuklearnu medicinu- Zdravstveni centar Ćuprija

11-13. 10.1995 Zlatibor
XXVII Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu
Insitut za nuklearnu medicinu-Klinički centar Srbije, Beograd
Služba nuklearne medicine-Specijalni zavod za prevenciju lečenje i rehabilitaciju oboljenja tireoidne žlezde “Zlatibor”

23.12.1994 Sremska Kamenica
VI Kongres nuklearne medicine Jugoslavije
Zavod za nuklearnu medicinu-Insitut za onkologiju, Sremska Kamenica

24-25.11.1993 Beograd
XXVI Jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu
Institut za nuklearnu medicinu- Klinički centar Srbije, Beograd

30-31.10.1992 Sremska Kamenica
XXV Jugoslovenski sastanak nuklearne medicine
Zavod za nuklearnu medicinu - Institut za onkologiju, Sremska Kamenica

49. SEMINAR Evropske škole nuklearne medicine
23 – 24 Septembar, 2011, Beograd

35. SEMINAR, Evropske škole nuklearne medicine
13 - 14 Oktobar, 2006, Niška Banja

Nuklearna medicina u dijagnostici i terapiji neuroendokrinih tumora i karcinoma prostate
5. septembar 2014., Medicinski fakultet Beograd

II Srpski Simpozijum o hibridnom imidžingu i molekularnoj terapiji sa međunarodnim učešćem
3. - 5. April 2014. godine, Hotel Park, Novi Sad, Srbija

Godišnja skupština UNMS i dodela nagrada „Milovan Antić“
12. 5. 2013. Beograd

Godišnja skupština UNMS i dodela nagrada „Milovan Antić“
19.10.2012. – Niš

Rana dijagnostika kardiovaskularnih bolesti
29 – 30 jun 2012. – Hotel Continental, Beograd

Međunarodni simpozijum o molekularnom imidžingu i molekularnoj terapiji;
I Srpski Simpozijum o hibridnom imidžingu i molekularnoj terapiji sa međunarodnim učešćem
23. - 25. April 2012. godine, Hotel Park, Novi Sad, Srbija

Moderni pravci u nuklearnoj onkologiji: od dijagnoze do terapije
7 - 9. APRIL 2011., Sremska Kamenica, Srbija

Funkcionalno anatomska dijagnostika kardioloških oboljenja
26-27.11.2010, Beograd

Sastanak UNMS - dodela nagrade “Milovan Antic” -
INM VMA - 27.11.2009.

Introduction to FDG/PET in Oncology for clinicians
Medicinski fakultet Novi Sad-14.5.2009.

Proslava 50 godina nuklearne medicine u Srbiji,
Institut za nuklearnu medicinu KCS, Beograd 28.11.2008.

Medularni karcinom stitaste zlezde i 40 godina nuklearne medicine,
Centar za nuklearnu medicinu KC NIš, 14-15.11.2008.

Naučni skup Proslost, sadasnjost i buducnost nuklearne medicine
Akademija medicinskih nauka SLD, 11.6.2008.

Go to top