Treći Balkanski kongres nuklearne medicine - BCNM2014

Treći Balkanski kongres nuklearne medicine (BCNM2014) održaće se od  23. do 26. aprila 2014. godine u Bukureštu, Rumunija.

Više informacije o kongresu možete pogledati na sajtu http://www.bcnm2014.com.