Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2014. godinu

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2014.godinu održaće se u petak, 13.11.2015. u 13 časova na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. 

Takmičenju za nagradu je akreditovano kao Kurs prve kategorije (Odluka broj 153-02-416/2015-01 evidencioni broj odluke A-1-197/15) sa 11 bodova za autore radova i 6 bodova za slušaoce. Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Ove godine, po azbučnom redu, učestvuju sledeći prvi autori radova:

Beatović Slobodanaka, Dugonjić Sanja, Koljević-Marković Ana, Mihailovic Jasna, Todorović-Tirnanić Mila.

Radovi su postavljeni na našem sajtu.

Na početku sastanka će biti održana redovna Skupština Udruženja nuklearne medicine Srbije.

 

Srdačan pozdrav,

Dragana Šobić-Šaranović
predsednik UNMS