Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“

Takmičenje za nagradu Udruženja nuklearne medicine Srbije „Milovan Antić“ za 2013.godinu održaće se u petak, 7.11.2014. u 12 časova na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. 

Po prvi put je Udruženje nuklearne medicine Srbije akreditovalo izlaganje radova  koji učestvuju u takmičenju za nagradu kao Kurs prve kategorije (Odluka broj 153-02-535/2014-01, evidencioni broj odluke A-1-84/14) sa 11 bodova za autore radova i 6 bodova za slušaoce. 

Podsećam vas i da smo od ove godine izmenili način vrednovanja radova, tako da ukupan broj bodova koji rad može da dobije predstavlja zbir impakt faktora časopisa u kome je rad objavljen za 2013.godinu (prema Kobsonu), kategorije časopisa (prema Kobsonu, M21: 8 bodova, M22: 5 bodova i M23: 3 boda), i broja bodova prema broju glasova koji je dobio rad (rad sa najvećim brojem glasova dobija 8 bodova, drugi po redu 5 bodova, treći po redu 3 boda, a ostali ne dobijajuu bodove od glasanja). Detaljno uputstvo možete videti na  sajtu Udruženja u Pravilniku o dodeli nagrade Milovan Antic.

Ove godine, po azbučnom redu, učestvuju sledeći prvi autori radova: Žunic Svetlana, Jeremić Marija, Mihailovic Jasna, Rajić Milena i Šobić-Šaranović Dragana.

Radovi su postavljeni na našem sajtu.

Na početku sastanka će biti održana i redovna izborna Skupština Udruženja nuklearne medicine Srbije za Predsednika, Zamenika predsednika i članove Upravnog odbora kojima ističe dvogodišnji mandat. 

 

Srdačan pozdrav,

 

Dragana Šobić Šaranović
predsednica UNMS