Redovna Skupština Udruženja nuklearne medicine Srbije

Redovna Skupština Udruženja nuklearne medicine Srbije održaće se u petak, 13.11.2014. godine u Beogradu, na Vojnomedicinskoj Akademiji u sali Naučnonastavnog Veća u 13 časova.

Dnevni red

1. Izveštaj  Predsednika  Udruženja nuklearne medicine Srbije za period novembar 2014-oktobar 2015.godine

2. Pravilnik o dodeli nagrade Udruženja nuklearne medicine Srbije „Akademik Vladimir Bošnjaković“.

3. Informacija o rastu cena 99Mo/99mTc generatora

4. Najava Kongresa nuklearne medicine Srbije 2016.godine

5. Razno