Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS "Milovan Antić" 2014

 

Drage koleginice  i kolege,

Obaveštavam vas da je otvoren Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS “Milovan Antić” za 2014. godinu.

Da bi akreditovali sastanak na kome će se održati prezentacija radova, PDF verziju originalnog rada objavljenog u celini u toku 2014. godine u stranom časopisu , elektronsku verziju sažetka u word formatu na srpskom jeziku, tri pitanja sa odgovorima iz objavljenog rada i popunjenu i elektronski potpisanu biografiju predavača (formular u prilogu),  poslati na e-mail Predsedniku žirija Doc. dr Ljiljani Jauković (Lilaj2805@gmail.com) i Predsedniku UNMS, Prof. dr Dragani Šobić-Šaranović (dsobic2@gmail.com).

Konkurs za prijavu radova traje do 15. decembra 2014.godine. Prijave dospele posle 15. decembra 2014. se neće razmatrati.


Srdačan pozdrav,

Dragana Šobić-Šaranović
Predsednik UNMS