Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS "Milovan Antić" 2013

Drage koleginice  i kolege,

Obaveštavam vas da je otvoren Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS “Milovan Antić” za 2013. godinu.

Da bi akreditovali sastanak na kome će se održati prezentacija radova, PDF verziju originalnog rada objavljenog u celini u toku 2013. godine u stranom časopisu , elektronsku verziju sažetka u word formatu na srpskom jeziku i popunjenu i elektronski potpisanu biografiju predavača (formular u prilogu),  poslati na e-mail Predsednici žirija Doc. dr Ljiljani Jauković (Lilaj2805@gmail.com) i Predsednici UNMS, Prof. dr Dragani Šobić-Šaranović (dsobic2@gmail.com).

Konkurs za prijavu radova traje do 15. decembra 2013.godine. Prijave dospele posle 15. decembra 2013. se neće razmatrati.

Podsećam vas da smo na Skupštini  Udruženja nuklearne medicine Srbije održanoj 12.maja.2013. godine doneli novi Pravilnik o dodeli godišnje nagrade “Milovan Antić” koji možete pogledati na sajtu Udruženja (www.unms.rs).

Srdačan pozdrav,

Dragana Šobić-Šaranović
predsednica UNMS