Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS “Milovan Antić”

Drage koleginice  i kolege,

Obaveštavam vas da je otvoren Konkurs za prijavu radova za godišnju nagradu UNMS “Milovan Antić”.
Elektronsku verziju abstrakta u word formatu, i PDF verziju originalnog rada objavljenog u celini u toku 2012. godine u stranom časopisu sa podacima o impakt faktoru i kategoriji časopisa, poslati na e-mail Predsedniku žirija Doc. dr Ljiljani Jauković (Lilaj2805@gmail.com) i Predsedniku UNMS, Prof. dr Dragani Šobić-Šaranović (dsobic2@gmail.com).

Konkurs za prijavu radova traje do 20. februara 2013.godine.

Prezentacija nominovanih radova i dodela nagrade “Milovan Antić” za 2012. godinu biće organizovana u toku Balkanskog Kongresa nuklearne medicine 2013 i Kongresa Udruženja nuklearne medicine Srbije 2013, od 8. do 12. maja 2013. u Hotelu “Zira” u Beogradu.

 

Srdačan pozdrav,

Dragana Šobić-Šaranović
predsednik UNMS