3rd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation

Treći srpski simpozijum o hibridnom imidžingu i molekularnoj terapiji sa međunarodnim učešćem „3rd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation” biće održan u Novom Sadu  14 i 15 aprila 2016. godine.

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja nuklearne medicine-EANM, a organizatori  su Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  i Udruženje nuklearne medicine Srbije.
Predsednica Organizacionog odbora je Prof dr Jasna Mihailović.

Detaljan program Simpozijuma možete preuzeti ovde.