2nd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation

Drugi srpski simpozijum o hibridnom imidžingu i molekularnoj terapiji sa međunarodnim učešćem „2nd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation” biće održan u Novom Sadu od 3. do 5. aprila 2014. godine.

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja nuklearne medicine-EANM, a organizatori su Onkološki institut Vojvodine u Sremskoj Kamenici, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  i Udruženje nuklearne medicine Srbije.

Predsednica Organizacionog odbora je Prof dr Jasna Mihailović.

 Detaljan program Simpozijuma možete preuzeti ovde.